marathi

७. उगाच रात्रीचा …दिवस ..वगैरे, करून…

खच्च बावळटपणा खरं तर. म्हणजे वाईट झोप आलीये पण उग्गीच स्क्रीन समोर, रोजचंच झालंय च्यायला. मध्ये तरूण ला विचारले की २० एम एल ब्रॅंडी चढेल का ? तर म्हणाला की “चढेल, if you act!

६. ऐक

ऐक

५. जॉली - ४

आतापर्यंत … जॉली - १ जॉली - २ जॉली - ३ जॉली रंगवून जायची मलाही सवय झाली होती. पण तीन एक दिवसांत माझी जॉली पार्टनर काही भेटली नाही. नाही म्हणायला काही एसेमेस आले,

४. जॉली - ३

आतापर्यंत … जॉली - १ जॉली - २ पुढचे तीन चार दिवस मग मी न चुकता जॉली काढून निघायचो, पण छत्री घेतली की पाऊस पडत नाही, हि काही एकदाही भेटली नाही.

३. जॉली - २

आतापर्यंत … जॉली - १ आयुष्यात गरज असताना पेन न मिळणे हजार वेळा तरी झाले असेल, ही एक हजार एकव‌ी वेळ. लंच टाईम, ब्रिजेस मध्ये मी Joyce ला आधीच स्पॉट केले होते.

२. जॉली - १

Thirty second story …going down …टिंग… संध्याकाळचे ६:३० आणि DBS TOWER मधल्या ४५ व्या मजल्यावरील office मधून खाली निघालो की लिफ़्ट ची अगदी passenger train होते. प्रत्येक मजल्यावर अगदी थांबत थांबत मग १८ वा मजला आणि मग लिफ़्ट बदलून .

१. कोण खरी

खूप रागावलो मी कधी तर मग, माझीच नक्कल करुन हसवणारीस तू आणि कधी स्वताच फ़ूरंगटून बसणारीस तू कोण खरी ? कधी मग उगीचच साधी बस नाही मिळाली म्हणून रडवेली झालेली तू खरी .